web analytics

iPhone News Site

Latest News of Apple's iPhone Mobile PhoneThưởng nhân viên bằng 3.000 iPhone 6

Saturday 10 January 2015 @ 3:02 am

Theo Economic Times, Infosys vừa thưởng 3.000 chiếc iPhone 6 cho các nhân viên làm việc “cực kỳ xuất sắc” trong công ty. Hãng gọi đây là “phần thưởng cho kỳ nghỉ lễ”. Một nhân viên được nhận quà cho biết: “Tôi biết có 2 người khác cũng được iPhone, và họ đều rất ngạc nhiên.

[News Source]

Blogsphere: TechnoratiFeedsterBloglines
Bookmark: Del.icio.usSpurlFurlSimpyBlinkDigg
RSS feed for comments on this post
 |  TrackBack URI for this postLeave a Reply